คุณนุฐ อาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์นาร์เนีย บิวตี้ ก่อนใช้มีปัญหาสิวอักเสบดังภาพ

หลังใช้ได้ 2 เดือนครึ่ง ผิวพรรณดีขึ้นดังรูปที่เห็นค่ะ

  ประวัติของคุณนุฐ  ก่อนเข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์นาร์เนีย บิวตี้

  คุณนุฐเคยผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์มามากมาย ทั้งมีสาร และ ไม่มีสารมากว่า 10 ปี

  คุณนุฐมีปัญหาสิวเรื้อรัง สิวอักเสบ บวมแดง  หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นาร์เนีย บิวตี้

  โดยการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ และ ทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

  จากบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทนาร์เนีย อย่างต่อเนื่อง สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

  ว่าในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง  จากที่ทางบริษัทฯ และ ทางคุณนุฐ ได้ทำการถ่ายรุป

 และลงประวัติไว้  อาการสิวต่าง ๆ ขึ้น ๆ หาย ๆ อย่างนี้ตลอด 2 เดือน  แต่หลังจากนั้น

สิวก็เริ่มยุบแห้งหาย แล้วลดการขึ้นใหม่ จนถึงระดับที่ไม่ขึ้นเลยนอกจากช่วงมีประจำเดือน

รูปที่เห็นอีกด้านหนึ่ง คือ รูปหลังใช้ได้ประมาณเกือบ 6 เดือน หรือ ครึ่งปีค่ะ

***  คุณนุฐเป็นอาสาสมัคร ที่ยินยอมและได้ทำการเซ็นต์ยอมรับในการใช้ผลิตภัณฑ์นาร์เนีย ***