Narnia ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจดแจ้ง อย. อย่างถูกต้อง
โดยเลขที่แจ้ง อย. จะอยู่ที่ฉลากผลิตภัณฑ์หรือ สามารถดูเลขที่จากเวบนาเนียในหมวดสินค้านั้น ๆ ได้ค่ะ
สวยจนต้องบอกต่อ....ปลอดภัยไร้สารต้องห้ามความสวยที่รอไม่ได้
วิธีการตรวจสอบ  

1. เข้าเวบ http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id=cos

(งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ต )

2. เมื่อเจอหน้าเวบแล้วให้ดูหัวข้อ " ข้อมูลรับแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง" กดคลิ๊ก

3. ให้พิมพ์หมายเลขจดแจ้ง อ.ย 10 หลัก ที่นาร์เนียแจ้งไว้ดังกล่าว ลงในช่อง = ค้นจากเลขที่แจ้ง
(รูปแบบ x-xx-xxxxxxx) แล้วกด " ค้นหา " ก็จะพบรายละเอียดอย่างครบถ้วน

 
 
 
   
ค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ หรือ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่